Intro

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.

REKISTERINPITÄJÄ

Ykkösbonus

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään sekä markkinointiin.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä: Rekisteröidyltä itseltään

Verkkopalvelun käytöstä mm. evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

  • Käyttäjän itse antamat tiedot, kuten sähköpostiosoite ja nimi
  • Verkkopalvelun käytöstä kertyneet tiedot kuten käyttäjän ip-osoite, käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika ja käyttäjän maantieteellinen sijainti

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Palvelu voi sisältää kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä. Käytämme sivustollamme mm. Googlen Analytics palvelua. Nämä palvelut voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoa esimerkiksi sivuston kävijämäärästä ja kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös mainonnan kohdentamiseen. Voit lukea lisää siitä, miten Google käyttää keräämiänsä tietoja täältä.

Saatamme käyttää myös liitännäisiä, joilla sosiaalisen median palveluiden sisältöä tuodaan sivuille. Näiden liitännäisten sisältö näkyy sivustollamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan kyseisestä palvelusta. Liitännäinen voi räätälöidäkseen sisältöä tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Palvelut voivat liitännäisten kautta myös kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Yhteisöpalvelut eivät kuitenkaan luovuta keräämiään tietoja rekisterin pitäjälle, ellei käyttäjä ole antanut tähän erikseen suostumustaan. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu teknisiä tietoturvakeinoja käyttäen. Käytettyjä ratkaisuja ovat mm. palomuurit, erilaiset salaustekniikat sekä rajoitettu kulunvalvonta ja käyttöoikeudet.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

  • Oikeus tietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  • Oikeus peruuttaa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutettuun voit ottaa yhteyttä täältä.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Yhteyden Ykkösbonus.com -sivuston ylläpitoon saat tästä.